traukinėti

traukinėti
traukinė́ti, -ė́ja, -ė́jo K, Rtr, Š, , NdŽ, tráukinėti, -ėja, -ėjo K, Rtr; R201, 268, Sut, N iter. dem. traukti: 1. M Ta stovėjo priešais jį ir traukinėjo rankomis prijuostę . | refl.: Eina diedokas i daboja: in kryžakelės du vabaliukeliai vis traukinė́jas i traukinė́jas viens in saũ, kits in saũ (ps.) Švnč. 2. ║ Kamščius iš butelių traukinė́ja 1. Dėdė Šauklys jį pasisodina lauke prieš saulę – kad tik būtų kuo šviesiau – ir traukinėja jam tuos plaukelius iš akių I.Simon. 3. Siūlus traukinė́ti 1. 4. 1 Aš traukinė́jau lovą nuo lašnio J. Ant aukšto gi bildu bildu girdėti, – stalą ar lovą traukinėja Žem. Eik šalin! Netraukinė́si ma[n] ančiuką [esantį po pastoge dėžėje], tegu lyja! Jrb. | refl.: Stiklai [sekcijoje] traukinė́jas, gali pastumti ir išsiimti [, ko reikia] Krš. 5. iter. dem. traukti 7: Kap nutruks [kibiras], traukinė́siu vė iš šulnio DrskŽ. Kunigas stovi greta, traukinėja iš lentynų knygas, varto jas, aiškina su tikrai bibliomanišku įkarščiu . | prk.: Tyčia jis nieko neuodė, nešnipinėjo ir provokatoriškai jokių prisipažinimų netraukinėjo: tai buvo policistų specialistų dalykas Vaižg. 6. iter. dem. traukti 9: Juozas [su traktoriumi] traukinė́jo tą jo kombainą Sk. 7. iter. dem. traukti 12. ║ Bėga ir praneša priežiūrai, traukinėja paskui po sūdus TS1901,1. 8. iter. dem. traukti 31. | refl.: Teip kaip Morkup šventamp įrašyta stovi ir tau teip traukinėsis ant visų, net ik pabaigai svieto viso MPIII8. \ traukinėti; atitraukinėti; įtraukinėti; ištraukinėti; nutraukinėti; patraukinėti; partraukinėti; pertraukinėti; pritraukinėti; sutraukinėti; užtraukinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • traukinėti — vksm. Traukinėti siūlus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • traukinėjimas — sm. (1) K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ 1. M → traukinėti 1. 2. → traukinėti 2. ║ Nepaprastai vargino jį atsargus traukinėjimas kojų iš dumblo rš. 3. → traukinėti 4: Girdisi iš už sienos krėslų traukinėjimas Vaižg. 4. kėlinėjimasis: Po daug šen …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitraukinėti — KŽ, attraukinėti; Sut 1. iter. dem. atitraukti 7: Kareiviai pulkais atitraukinėjo ir, apstoję sodą, vaktavo rš. 2. M iter. dem. atitraukti 8. 3. M iter. dem. atitraukti 9: Patarnautojai atitraukinėjo kėdes besėdantiems rš. 4. iter. dem.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištraukinėti — NdŽ, KŽ; SD1203, SD321, N, M 1. iter. dem. ištraukti 1: Ištraukinėti kamščius iš butelių DŽ1. Iš ratų ištraukinėja kaiščius Jz. 2. iter. dem. ištraukti 3. | prk.: Tu nesiliauji ištraukinėjęs [kojas iš žabangų], o aš dažnai įkliūvu į visur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutraukinėti — NdŽ, KŽ, DŽ1; M 1. iter. dem. nutraukti 1: Randi kada ne kada kačiauogę, nutraukinėji Ad. 2. iter. dem, nutraukti 4: Jis prakalbėjo tris ketvirčius valandos tolydžio nutraukinėjamas rš. 3. iter. dem. nutraukti 7: Kaziuk, nenutraukinėk kaldros! Gr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partraukinėti — NdŽ iter. dem. partraukti. traukinėti; atitraukinėti; įtraukinėti; ištraukinėti; nutraukinėti; patraukinėti; partraukinėti; pertraukinėti; pritraukinėti; su …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patraukinėti — NdŽ, KŽ; M 1. NdŽ iter. dem. patraukti 2. 2. iter. dem. patraukti 21: Sultonas patraukinėjo po gurkšnį juodą kavą rš. 3. iter. dem. patraukti 26. | prk.: Heretikai yra tais vilkais, kurie tatai, ką bu[v]o V. Christus bažnyčioj savoj visuotinėje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrukčioti — 1. tr. suėmus ar paėmus už ko kiek patampyti: Patrukčiojo, užmetęs meškerę DŽ. Patrukčiojau vadeles, ir bėris pasileido bėgti rš. ║ baigti tampyti (melžiant): Šešias karves iki patrūkčioji (išmelži), rankas skauda Gs. Neverk, vaikeli, mamytė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertraukinėti — NdŽ, KŽ, DŽ1, pertraukinėti KŽ, partraukinėti M iter. dem. pertraukti: 1. SD1159. | prk.: Žodžiai dažnėliau turėtų būti pertraukinėjami ne atsitiktinėse vietose, o ten, kur eina skiemenų ribos KlbXXXVI(1)6. 2. Nepertraukinėkite manęs! rš. Bet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritraukinėti — NdŽ, KŽ; SD185, Sut, M 1. žr. pritraukti 1. | refl. tr.: Nakčia pristraukinėj[o] [sielį] prie krašto – ir gult DrskŽ. 2. iter. dem. pritraukti 12. ║ Dvasia š[ventoji] turėjo apskelbt ir apšviest V. Christų … ižg visų tautų pritraukinėdama žmones… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”